Функціональність гуманітарного фронту ХНУ

Вийшла друком колективна монографія за загальною науковою редакцією к.філос.н., доцента кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Віталія Мудракова.

У монографії порушуються проблеми, що у різній мірі стосуються феномену безпеки; осмислюється своєрідність безпекових аспектів сьогодення, їх соціокультурні та освітні виміри; концептуалізується поняття «гуманітарна безпека».

Монографія буде цікава всім, хто вже працює або планує працювати у безпековій сфері різних рівнів. Зокрема представлені позиції міститимуть інтерес для аналітиків ідеологічних царин, медіаторів, тренерів із соціальних комунікацій, представників організацій гуманітарного та соціально-політичного спрямування, політиків, академічної спільноти, а також студентів закладів вищої освіти, спеціальності яких близькі до соціально-гуманітарної сфери.

Електронний примірник книги можна безкоштовно отримати, звернувшись до наукового редактора: vitaly.mudrakov@khmnu.edu.ua