Доцент кафедри Віталій Мудраков серед авторів колективної монографії “ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ У ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ”

Доцент кафедри Віталій Мудраков серед авторів колективної монографії “ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ У ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ”

– Книга стане у пригоді й культурологам, і філософам, й історикам, і мистецтвознавцям, і релігієзнавцям та богословам, і гуманітаріям інших спрямувань.
– Праця є плодом співпраці цілої низки українських науковців.
– Перший розділ  «Світоглядні та методологічні аспекти осмислення культури» містить такі параграфи: «Синергія філософських методологічних стратегій у культурологічному пізнанні» (Олександр Бродецький, Чернівці); «Постколоніальна гуманітаристика й аксіологічна спрямованість новітнього культурологічного дискурсу (Ірина Слоневська, Хмельницький); «Культуротворчий потенціал герменевтичної логіки» (Ігор Руснак, Людмила Подгорна, Чернівці); «Культурологічна рефлексія міжнародної міграції як соціокультурного феномену» (Поліна Герчанівська, Київ); «Культурно-естетичні ландшафти міста над Прутом: палітра пошуків і можливості культурологічного дослідження» (Ірина Лазоревич, Чернівці).

– Другий розділ «Онтологічні та естетичні виміри культуротворчості: перегук епох» синтезує дослідницькі напрацювання в такому тематичному просторі: «Античне видовище у структурі європейської культури» (Олена Гончарова, Київ); «Творення світу як фундаментальний алгоритм культури доби Середньовіччя» (Семен Абрамович, Чернівці, Кам’янець-Подільський); «Культурема доби Реформації: «Молот на відьом» (Марія Чікарькова, Чернівці); “Культурологічний дискурс дозвіллєвої практики гуманістів» (Ірина Петрова, Київ); «Трансформація освітньої парадигми на українських теренах у ХVІ – ХVІІ ст. (Василь Балух, Чернівці).
– Третій розділ має назву «Соціокультурні акценти аксіосфери і провідні тенденції культурної політики». Він синтезує такі дослідницькі лінії «Сучасна стратегія розвитку національної культури: теоретичні аспекти, соціально-правові гарантії та практичні моделі реалізації» (Ольга Рупташ, Микола Шкрібляк, Чернівці); «Філософсько-культурологічні контексти трансформації ринкових відносин» (Ірина Починок, Чернівці); «Культурна діяльність у структурі сучасної неформальної освіти: здобутки, проблеми та провідні тенденції» (Володимир Виткалов, Сергій Виткалов, Рівне); «Видовищні (ігрові) мистецтва: аспекти інновацій цифрової доби” (Ірина Горохолінська, Чернівці); «Симбіоз природи і культури: сучасні прояви автентичності в гендерній ідентифікації”(Віталій Мудраков, Хмельницький, Берлін); «Традиції та інноваційність у культурно-дозвіллєвій діяльності музеїв” (Ігор Возний, Чернівці).

– І четвертий розділ «Сакральні форми культури: християнські смислові концепти» осягає  проблеми: «Православна культура: традиційність і догматизм на тлі актуальних викликів сьогодення» (Микола Щербань, Чернівці); «Сакральне в культурі: євхаристійне життя християнина у період Великого посту» (Микола Лагодич, Чернівці); “Резиденція митрополитів Буковини і Далматії як пам’ятка сакральної архітектури та джерело духовного буття” (Олександр Марчук, Микола Шкрібляк, Чернівці); «Орнаментально-композиційна система декоративного різьблення іконостасу храму Трьох Святителів” (Ігор Луцан, Чернівці).

Інформація із офіційної сторінки кафедри філософії і культурології ЧНУ імені Ю.Федьковича у Facebook.