Студентські наукові гуртки 

Студентський науковий гурток «Основи»

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі, який представляє собою комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках освітнього процесу і поза ним.

При кафедрі філософії та соціально-гуманітарних наук функціонує студентський науковий гурток  «Основи», діяльність якого спрямована на дослідження актуальних питань у сфері соціально-гуманітарних наук. Науковий гурток створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень, формування професійного мислення, забезпечення реалізації інтелектуального потенціалу і розвитку творчої ініціативи студентів, формування їх науково-теоретичних та практичних компетентностей. Структурно гурток складається з 5 секцій.

Секція 1. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

(керівник к. філос.н. Омельчук І. В.)

Секція 2. ПОЛІТОЛОГІЯ

(керівник д.політ.н. Гоцуляк В.М.)

Секція 3. СОЦІОЛОГІЯ

(керівник к.політ.н. Лютко Н.В.)

Секція 4. ЛОГІКА ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

(керівник к.пед.н. Гапченко О.В.)

Секція 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(керівник д.філос.н. Петрук Н.К.)