Дисципліни кафедри

Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін:

 • Гендерна соціологія
 • Герменевтика
 • Глобалістика (глобальні проблеми сучасності)
 • Європейська інтеграція
 • Загальна соціологія
 • Корпоративна та професійна етика
 • Культура народів світу
 • Культурологія
 • Культурологія, культура мовлення, етика та естетика
 • Логіка
 • Логіка (основи критичного мислення та практика аргументації)
 • Освіта для сталого розвитку
 • Політологія
 • Правнича політологія
 • Соціологія
 • Соціологія здоров’я
 • Соціологія особистості
 • Соціологія права
 • Соціологія сім’ї
 • Суспільна політика та політичний процес
 • Філософія
 • Філософія ( в т.ч. релігієзнавство, логіка, етика та естетика)
 • Філософія (в т. ч. логіка, етика, естетика)
 • Філософія з основами культурології
 • Філософія науки
 • Філософія освіти
 • Філософія та методологія науки
 • Філософські основи екологічної освіти
 • Філософські проблеми наукового пізнання

Усі дисципліни забезпечені навчально-методичними матеріалами (лекції, практичні роботи,  додаткові матеріали), які розміщені у модульному середовищі Хмельницького національного університету.