Методичне забезпечення

    Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри систематично доповнюється і оновлюється.


Підручники, навчальні посібники:

  • Філософія науки: навч. посіб./ Н.К. Петрук, О.В. Гапченко, А.В. Левченко. Хмельницький:ХНУ, 2018. 271 с.
  • Політологія: навч. посіб./ Н.В. Лютко, О.О. Заславська. Хмельницький:ХНУ, 2015. 328 с.
  • Соціологія: навчальний посібник/О.О. Заславська, Н.В.Лютко, О.А. Посвістак, Я.В. Ювсечко.  Хмельницький: ХНУ, 2018. 232 с.

Методичні вказівки:

  • Культурологія, культура мовлення, етика та естетика : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни здобувачами вищої освіти всіх спеціальностей (освітній рівень – бакалавр)/ уклaд:О. В. Гaпченко, В. М. Гоцуляк, Н. В. Лютко, В. В. Мудрaков, Н. К. Петрук. – Хмельницький: ХНУ, 2021. 131 с.
  • Логіка: Методичні рекомендації до семiнaрських зaнять для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей / уклaд:О. В. Гaпченко, В. М. Гоцуляк, Н. В. Лютко, В. В. Мудрaков, Н. К. Петрук. – Хмельницький: ХНУ, 2021.  69 с.
  • Політологія: плани семінар. занять та методичні вказівки до їх проведення для студентів усіх напрямів підгот. уклад.: О.О. Заславська, Н.В. Лютко, В.В. Мудраков, О.А. Посвістак/ . Хмельницький:ХНУ,2016. 52 с.
  • Соціологія : методичні рекомендації до семiнaрських зaнять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спецільностей / О. В. Гaпченко, В. М. Гоцуляк, Н. В. Лютко, В. В. Мудрaков, Н. К. Петрук. Хмельницький : ХНУ, 2022. 94 с.
  • Філософія (у т.ч. релігієзнавство, логістика, етика, естетика)[Текст]:плани семінарських занять і метод. вказівки до їх проведення для студ. усіх напрямів підготовки уклад.: Н.К. Петрук, Я.В. Ювсечко, О.В. Гапченко, Н.В. Лютко, С.М. Козаченко/  Хмельницький:ХНУ, 2012. 32с.
  • Філософські проблеми наукового пізнання: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету інформаційних технологій/ О. В. Гaпченко, В. М. Гоцуляк, Н. В. Лютко, В. В. Мудрaков, Н. К. Петрук. Хмельницький: ХНУ, 2022.  109 с.